Misją Fundacji PRO SPATIO jest uświadamianie wszystkim wagi znajomości i rozumienia otaczającej nas przestrzeni oraz propagowanie nowoczesnych metod i sposobów jej prezentacji.